Velikonoční písně

Alegro na nebe vstupujícího Ježíše - A. M. z Otradovic

Buď tobě sláva, jenž jsi z hrobu vstal

Duše Kristova,posvěť mne - Mik. Schneidr-Trnavský

Velikonoční Aleluja - Adam Michna z Otradovic

Květná neděle

Ó slyšte lidé

Pozdravení Ježíše Krista ukřižovaného

Stabat mater - E. Nikel

Velikonoční pasameza

Velikonoční vítězství - Adam Michna z Otradovic

Ó můj drahý Jezu Kriste