Vánoční písně

Adéste fidéles

Aj, růže rozvila se - Šteyerův kamcionál (1683)

Co se tak svítí - Česká národní

II. Česká mše půlnoční - J. J. Ryba

Kampak to spěcháte pastýřové

Když je čas vánočních koled

Koledy vánoční

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus (přišel v zemské kraje.....)

Pospěšme k Betlému - zpěvník Hosana

Rádi bychom do Betléma šli - zpěvník Hosana

Radostně budem zpívati -

Tichá noc

Vánoční roztomilost - Adam Michna z Otradovic

Vánoční zpěv andělů - ?

Vánoční mše z polských koled - upravil Karel Ševela, S.J.

Vánoční vinšovaná pošta - Adam Michna z Otradovic

Česká vánoční mše "Hej mistře" - J. J. Ryba

U Betléma - ?

Vínek koled