Informace o nás

      Varnsdorfský chrámový sbor Sv. Cecílie

existuje zhruba 35 let a sborem prošlo mnoho lidí, také několik zpěváků, kteří se dnes hudbě věnují profesionálně. Zpěv se pro ně stal koníčkem a povoláním. Členy sboru jsou v současnosti amatérští zpěváci různých povolání, různého věku. Všechny spojuje radost ze zpívání. Někdo moudrý řekl: "Kdo zpívá - dvakrát se modlí."  Pro chrámové sbory to platí obzvlášť. Zpěv je ušlechtilým koníčkem. 

          Ve vedení Varnsdorfského chrámového sboru se vystřídalo během 35 let jeho existence několik sbormistrů. Jmenujme Vláďu Jelena, Naďu Mjachkou, Petra Janáka a Lianu Somičovou. Posledních 24 let tento sbor řídí paní Alena Převorová, varhanice chrámu Svatého Petra a Pavla na náměstí ve Varnsdorfu. Sbor se schází jednou týdně na zkouškách a vystupuje hlavně při slavnostních mších ve Varnsdorfském kostele a blízkém okolí. Zkoušky probíhají ve zkušebně u naší sbormistrině. Repertoár se skládá z duchovní hudby a v součastnosti obsahuje více než stovku písní pro nejrůznější příležitosti. Někteří členové sboru zpívají pravidelně při mších nedělní žalmy. Náš sbor trápí nedostatek zpěváků, je nás jedenáct, 1 basy, 1 tenor, 3 alty a 6 sopránů. Nedaří se nám zapojit mladší zpěváky do sboru. Pokud přeci jen někdo mladý přijde, tak většinou nevydrží. Myslím si, že to je bolístka více chrámových sborů, nejen našeho. Vystává tak úkol pro všechny členy našeho pěveckého uskupení. Pokud to jde, získat do činnosti mladé lidi, kteří jednou nahradí nás starší. Vítáme také spolupráci s jinými sbory. Spolupráce sbory vzájemně obohacuje o zkušenosti, rozšiřuje repertoár a umožní získat další dovednosti nutné pro dobrou práci.

  Jistě by se dalo referovat ještě více o naší práci. Chtěl jsem vás ale jen stručně seznámit s Varnsdorfským chrámovým sborem a jeho činností. Závěrem mého krátkého článku přeji všem chrámovým sborům hodně elánu a nadšení, do další práce a mějme vždy Boha v srdci.

 

autor článku:  Jiří Podlešák