mezidobí

Alta trinita beata

Amen - Marty Haugen

Ave verum corpus - W. A. Mozart

Bone Jesu - P.L.Palestrina

Bonus est confidere

Bože náš z výsosti

Budiž pozdravena - polský kancionál

Canticorum jubilo

Confitebor

Cum decore - Tieimann Susato arr. Jos van den Borre

Den svatební - Adam Michna z Otradovic

Dona nobis pacem

Duchovní píseň - Adam Michna z Otradovic

Hvězdy dvě se z východu - Pavel Křížkovský

Jediný synu

Jubilate servite

Každý den - Hosana

K obětování - Hosana

Kříž je znakem spásy - Hosana

Laudate

Laudes acgratiae

Má duše Boha velebí

Magnificat - Hosana

Nabucco - G. Verdi

Nadate turbe

Nebeští kavalérové

Někdo mě vede za ruku

Ó, Bone Jesu

Ó, Ježíši

Ó můj drahý Jezu Kriste

O salutaris hostia - Jan Antonín Koželuh

Oči všech se upírají - Petr Eben

Otče náš

Panis Angelicus - César Franck

Pějme Pánu

Pie Jezu

Píseň k sv. K. Boromejskému - slova J. Hudek

Píseň za zemřelé

Požehnaný jsi Bože - Hosana

Tota pulchra - P.M.Alessandro Borroni

Soudce všeho světa Bože